Onderzoek en Advies

Om de professionele partijen in de (volks)huisvesting compleet en op de toekomst gericht te kunnen adviseren, is meer nodig dan kennis van de huidige woningmarkt. Daarom heeft de NVM de tweejaarse leergang NVM Woningmarktconsultant opgezet. Een woningmarktconsultant is professioneel gesprekspartner op gebied van woningmarketing.
 

Woningmarktconsultants

EKZ | Makelaars heeft al sinds juni 2004 twee afgestudeerd NVM Woningmarktconsultants in huis. Opdrachtgevers zijn overheden, corporaties, ontwikkelaars, beleggingsmaatschappijen, aannemers of andere professionele partijen. Maar ook particulieren profiteren van de kennis van de woningmarktconsultant.
 

Risicoreductie

Op basis van onderzoek waarbij onder meer demografische gegevens, marktbehoeften, afzetmogelijkheden, (toekomstige) wetgeving op het terrein van ruimtelijke ordening, enzovoorts worden betrokken. Hiermee beantwoordt de woningmarktconsultant uw vragen gericht, voor een optimaal resultaat.
 

NVM

De woningmarktconsultants van EKZ | Makelaars zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM. Zij vormen ook een afzonderlijke vereniging.
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over woningmarktconsultants en wat zij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

EKZ | Makelaars Amstelveen                            EKZ | Makelaars Uithoorn
Hueseplein 12                                                       Wiegerbruinlaan 39
1186 HH  Amstelveen                                          1422 CT  Uithoorn
020-42 62 452                                                       0297-567 863
amstelveen@ekz.nl                                               uithoorn@ekz.nl